Корпоративна идентичност? Какво ни дава?

За всички, които ми споделихте за мечтите си да отворите собствен магазин или ресторант. Тук ще пиша на какво ме учи Еdgy Veggy по пътя. Kато ученик в ресторант, не професионалист 🙂
Кити

В брандовия наръчник на Edgy Veggy ще намерите кой е ключовия шрифт на бранда, кой е второстепенния, кои са цветовете, логото и гласа на общуване с аудиторията му. Красотата на създаване на едностиловост, за мен, е в удоволствието и емоцията, преживяна с продукта/услугата и на локация, която после преповтаряме вътре в нас само с препратка от дадения избран цвят или шрифт, например. Инстантно запалване на емоция, която вече съществува вътре в нас. Безценно не мислите ли?

Можете да си представите с тази вече съществуваща емоционална картина, каква роля играят всички помощни елементи от създадената едностилова визуална система – лого, цветове и т.н. – в маркетинговото присъствие на бранда. Или дори за тези, които не са се срещали с мястото и продукта лице в лице, брандовите елементи предполагат даден привкус на потенциалното преживяване. Само цветовете, например, изключително лесно задействат чувствата и въображението ни:

  • зелено – баланс, успех
  • червено – енергия, увереност
  • оранжево – мотивация, оптимизъм
  • лилаво – креативност, оригиналност
  • синьо – доверие, отговорност
  • сиво – дългосрочност, съвременност
  • и т.н.

И така, комбинацията от цветове, шрифт и таглайн…можем да разберем как бързо се превръща в мощен инструмент за провокиране на вътрешни представи и усещания. Което ми напомня за фразата „Успехът не е късмет. Той се създава“. Може би и всичко дотук обяснява защо едно от условията, споменавани често за необходими при успешните ресторанти е именно корпоративната/брандовата идентичност – еднакво важна с добре планираната локация, доброто познаване на целевата група и онлайн присъствието.

И като си представим сега, че бранда е езика на комуникация на продукта/услугата с потенциалните си консуматори, можем просто да обобщим приноса му до:

„Брандът е причината да направим избор“ – Шерил Бърджис

Каква важност ще му отдадете вие във вашия бизнес?

 

 

 

 

More Articles

Меню